22. Zondagavond

Laat de redenen mijns monds, en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o Heere, mijn Rotssteen en mijn Verlosser.
Psalm 19:15

Heerlijk zondagavond thuis. Hebben we mooi de gelegenheid om te overdenken wat we die dag hebben gehoord. Dat hoeft niet de hele avond natuurlijk, maar even mag best. Het is tenslotte zondag. Weet ik nog waar de preken vandaag over gingen? Wat heb ik ervan geleerd en wat heeft me geraakt? Welke Psalm vond ik ook weer zo mooi? Hoorde ik iets wat ik niet begreep en waar ik dus toch nog even over moet nadenken? Misschien helpt het om er iets op na te slaan. Verder, gaf Gods Woord me hoop, heb ik gebukt voor de hoge God en kon ik het niet helpen, maar moest ik de toevlucht nemen tot Christus? Heb ik Zijn nodigingen niet gehoord? En wat heb ik geleerd voor het leven van alledag? Moet ik mijn leven hier en daar concreet verbeteren? Er is genoeg om over te mediteren, om te ‘gedenken’.

Overdenken
Zijn we de man uit Psalm 1 vergeten? Hij overdenkt Zijn wet, dag en nacht. Het gaat in die Psalm niet alleen om het overdenken van de Tien Geboden, maar om het overpeinzen van Gods Woord. We kunnen onze zonden en onze vervloeking overdenken, maar ook wie God is. Denk aan de bekende woorden: ‘Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in de Heere verblijden’ (Psalm 104:34). God geve dat het inderdaad zo mag zijn! In sommige gemeenten hebben mensen de gewoonte om na de dienst de preek kort op papier samen te vatten. Ik heb schriften gezien met jaren van thema’s en punten. Geen slechte gewoonte. Het stimuleert de overdenking. Het is goed om met het gehoorde tot jezelf in te keren en het gehoorde net als de reine dieren te herkauwen. De Heere kan ook dat zegenen.

Gods lof
Wat zou het mooi zijn als onze zondagavond voor God ‘welbehaaglijk’ zou zijn, zoals we in Psalm 19 lezen. Dat kan immers ook. Misschien hebben we zittend in onze stoel God wel eens uit de grond van ons hart gedankt. Het is de Heere welbehaaglijk als we onszelf diep onwaardig voelen en Gods genade in de Heere Jezus voor ons een onbegrijpelijk wonder is. Zulke overdenkingen kunnen, om met David te spreken, inderdaad heel ‘zoet’ zijn. Ook als de preken ons niet zo aangesproken hebben, maakt het soms de hele dag goed. We ervaren dan dat het leven met de Heere vult en niet leeg laat, zoals het geval is met zoveel dingen van deze wereld. Wat een zegen als we na een goede zondag geestelijk opgewekt naar bed gaan en kunnen zeggen: Ik lag en sliep gerust, van ’s Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte.

Kritiek
Kritiek op de preek? Mijn vader liet dat niet toe. Wij kregen vroeger thuis geen millimeter de ruimte om op door God gezonden ambtsdragers aanmerkingen te maken. We moesten maar met onszelf beginnen. We mochten wel zeggen wat we niet begrepen. Helaas heb ik die houding jaren lang losgelaten en genoeg kritiek gehad op de prediking. Met vrienden bespraken we alle zwakke punten van de preek die we gehoord hadden en we wisten heel goed hoe het wel had gemoeten. Wat een onvruchtbaar gepraat was dat. Later heb je daar spijt van. We kunnen beter van David leren. Ondanks alles wat hij op Saul tegenhad, zag hij hem als de gezalfde des Heeren.

Dat late de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou; want hij is de gezalfde des Heeren
(1 Samuël 24:7).

Uit Naar de Kerk van ds. P. van Ruitenburg (Chilliwack, Canada);
Uitgeverij Den Hertog B.V. Houten; 1e druk; ISBN 978 90 331 2112 8.