Kerkdiensten

Elke zondag worden twee diensten gehouden.
De morgendienst begint om 10.00 uur en de avonddienst om 18.30 uur.

In de vacante periode wordt door één van de ouderlingen een preek gelezen (leesdienst), maar regelmatig gaat er ook een gastpredikant voor uit één van de gemeenten van ons kerkverband.

Nieuwsbericht 1 april

Richtlijn anderhalve-meter-kerk


Onder de geldende coronamaatregelen zijn de diensten alleen fysiek toegankelijk voor een deel van de gemeenteleden.

U kunt een dienst meebeleven via onze livestream op

Soms zijn aantekeningen bij de preek beschikbaar (via knopje op te roepen).


De komende weken staan de volgende diensten op de agenda:

datum

tijd

voorganger

zondag 18 april

10:00

leesdienst (1+3a)

16:00

leesdienst (2+3b)

zondag 25 april

10:00

leesdienst (4+3c)

19:00

ds. M.H. Schot (1+3a)

zondag 2 mei

10:00

leesdienst (2+3b)

18:30

ds. W. Silfhout (4+3c)

donderdag 6 mei

19:30

ds. W.J. Karels