Hartelijk welkom op onze website


Wij, de mensen van de Vredekerk, komen elke zondag tweemaal samen in dit kerkgebouw. 
Wij komen samen om te luisteren naar het Woord van God.
De tijden waarop wij dat doen kunt u vinden onder Kerkdiensten.

Er worden ook andere bijeenkomsten gehouden. Deze vindt u onder Agenda algemeen


U kunt een dienst meeluisteren via onze livestream opEn komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren.
Efeze 2 : 17


Wat wij geloven kunt u vinden in het Woord van God, de Bijbel. Het Boek waarin God heeft laten opschrijven wie Hij is en wat Hij van de mens verwacht. De wijze waarop wij de Bijbel lezen en uitleggen doen wij in verbondenheid met de vroeg-christelijke kerk uit de eerste eeuwen van onze jaartelling en met de kerk uit de tijd van de Reformatie. U kunt deze belijdenissen vinden onder Geloofsbelijdenissen.

Kijk gerust wat verder rond op onze website als u meer over ons wilt weten.

 

Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.
Job 34 : 21
Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Spreuken 3 : 6