Contact

Vredekerk
Zwaardslootseweg 44
2726 ZZ Zoetermeer

Predikant
ds. J.B. Zippro

Scriba
A.J. Duijster
      stuur bericht

ANBI nummer
824096034

IBAN nummers
Kerk
NL62 INGB 0003 4005 00

Diaconie
NL15 RABO 0160 1349 51

contact algemeen
      stuur bericht

beheer website
      stuur bericht

Privacy en cookies