Agenda algemeen

In de Vredekerk worden ook activiteiten of bijeenkomsten gehouden die niet specifiek voor leden van de eigen gemeente zijn. Elke betrokkene is dan welkom.

Dit kan een zang- of herdenkingsavond zijn of een gezamenlijke bijeenkomst in de regio van ons kerkverband (classis) of een bijeenkomst voor de mensen die rondom de kerk wonen (evangelisatie).

Soms kan tijdens een bijeenkomst ook meegeluisterd worden (via kerkdienstgemist.nl). Er is dan een luidsprekertje zichtbaar waarmee dit geactiveerd kan worden.
Als er een notitieblaadje zichtbaar is, kan daarmee het programma (of de aankondiging) van de bijeenkomst opgeroepen worden.

De komende tijd staat het volgende op de agenda:

datum

tijd

 

zaterdag 16 december

12:00

HighTea