Geloofsbelijdenissen

Een geloofsbelijdenis is een beknopte weergave van het geloof, en dient als regel voor de uitleg van de Bijbel. 
Binnen onze gemeenten wordt de Bijbel in de Nederlandse Statenvertaling gebruikt.

De Kerk heeft in haar geschiedenis meerdere malen de Bijbelse boodschap kernachtig samengevat.
Binnen onze gemeenten zijn de volgende belijdenisgeschriften aanvaard.

Wij zijn als christelijke kerk met de Vroege Kerk (uit de eerste eeuwen van onze jaartelling) verbonden door de:

Met de kerk van de Reformatie zijn wij verbonden door de Drie Formulieren van Enigheid: