Ds. P. van Ruitenburg

Naar de kerk

52 bijbeloverdenkingen over kerkgang

Niet alleen jongeren, maar ook veel ouderen weten niet waarom ze 
twee keer per zondag naar de kerk komen.
En dat is niet de enige vraag over de kerkdienst.
Waarom zitten kerkenraadsleden zo vlak bij de preekstoel?
Waarom wordt er bij het heilig avondmaal een gave gegeven?

Dit boekje bevat 52 korte overdenkingen waarin antwoorden worden gegeven op deze vragen en
het verloop van de kerkdienst wordt toegelicht.

Het gaat over leesdiensten, saamhorigheid, een gezond kritische houding, 
respect voor ambtsdragers en over het zingen.
Ook bijzondere kerkdiensten komen aan de orde. 
Denk aan de doopdienst, en het heilig avondmaal.

Kortom, wat het inhoudt om met de christelijke gemeente samen te zijn.

WOORD VOORAF

Hebben we altijd zin om naar de kerk te gaan? We gaan gewoon en elke week komt het terug, het is een stuk van ons leven geworden. Soms hebben we er zin in, soms niet. Het is voor veel mensen een goede gewoonte. Anderen komen maar af en toe. Er zijn er ook die met een groot verlangen naar de kerk gaan, in de hoop Gods stem te horen en de Zaligmaker te ontmoeten. Dat komt omdat er liefde in hun hart is. En vergeet niet, gelukkig zijn er ook mensen die naar de kerk gaan omdat ze leiding nodig hebben voor het dagelijkse leven.

In dit boek volgen we het verloop van de kerkdienst. We beginnen bij het kerkgebouw dat we binnengaan. We hebben het natuurlijk over de preek en over het zingen. We vragen ons af waarom we sommige mensen missen, en hoe we luisteren. Zegt Gods Woord ook iets over doordeweekse diensten? Waarom gaan we trouwens twee keer per zondag naar de kerk? Is één keer niet genoeg? Ook sommige bijzondere kerkdiensten komen aan de orde. Denk aan de doopdienst en het Heilig Avondmaal. Kortom, wat houdt het in om met Gods gemeente samen te zijn?

Uitgeverij Den Hertog B.V., Houten, 1e druk, ISBN 978 90 331 2112 8.

(elke week wordt een volgende overdenking getoond)