Algemeen


Hartelijk welkom op onze internetpagina.

Wij, de mensen van de Vredekerk, komen elke zondag tweemaal samen in dit kerkgebouw. 
Wij komen samen om te luisteren naar het Woord van God.
De tijden waarop kunt u vinden op de pagina “diensten”.

U bent van harte welkom tijdens deze bijeenkomsten.

En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd
u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

Efeze 2 : 17


Wat wij geloven kunt u vinden in het Woord van God, de Bijbel. Het Boek waarin God heeft laten opschrijven wie Hij is en wat Hij van de mens verwacht. De wijze waarop wij de Bijbel lezen en uitleggen doen wij in verbondenheid met de “Vroege kerk” en de kerk van de reformatie. U kunt deze “belijdenisgeschriften” vinden op de pagina “geloofsbelijdenissen”.

 

 

Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.
Job 34 : 21
Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
Spreuken 3 : 6