Agenda algemeen

In de Vredekerk worden ook activiteiten of bijeenkomsten gehouden die niet specifiek voor leden van de eigen gemeente zijn. Elke betrokkene is dan welkom.

Dit kan een zang- of herdenkingsavond zijn of een gezamenlijke bijeenkomst in de regio van ons kerkverband (classis) of een bijeenkomst voor de mensen die rondom de kerk wonen (evangelisatie).

Soms kan tijdens een bijeenkomst ook meegeluisterd worden (via kerkomroep). Er is dan een luidsprekertje zichtbaar waarmee dit geactiveerd kan worden en mogelijk ook het programma wat dan gevolgd wordt.

De komende tijd staat het volgende op de agenda:

datum

tijd

 

zaterdag 12 september

10:00

Open monumentendag

zaterdag 19 september

14:00

HighTea

vrijdag 2 oktober

19:15

Classis Gouda